Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman TOVEKÄRR
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd och
Församlingsbok.
A1:512, 2B:59, 3B:206, 4B:181, 5B:163, 6B:155, 7C:201, 8D:447, 9D:447, 10D:487, 11C:169, 12C:170, 13C:195, 14C:195, 15C:195, 16C:192, 17C:192, 18F:125, 19F:125, 20F:126, 21F:126, 22F:131.
A2:1F:1603, 2H:1709, 3F:2407, 4F:2483, 5G:2403, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Tovekärr, 1/8 fr.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Tovekärrs ägor.
Inga kända.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-25.