Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman TORP
Mantal 1/2 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Avhyst, sammanslaget med Bistorp.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd. A1:524, 2B:97, 3B:254, avhyst.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Torp, 1/2 ( förr 1 ) fr. torp xiij öre vi peninge 1514 C 21, törph ränthar xiii öre vi penningar 1500-talets början C 40, torp 1535 ghj, torph 1551 jb, Torp 1553 arvskifte, Hedar, s.310, 1561 jb, torp 1562 frl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Torps ägor.
Inga kända.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-25.