Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SVENSTORP
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd och
Församlingsbok.
A1:512, 2B:57, 3B:205, 4B:180, 5B:163, 6B:154, 7C:199, 8D:445, 9D:445, 10D:486, 11C:168, 12C:169, 13C:194, 14C:193, 15C:193, 16C:191, 17C:191, 18F:123, 19F:123, 20F:124, 21F:124, 22F:129.
A2:1F:1602, 2H:1707, 3F:2405, 4F:2481, 5G:2401, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Svenstorp 1/8 fr. Swänsstorp 1642 mtl, Swensstorp 1674 ranns.prot., Swänstorp 1683 jb, Swänstorp 1685 C 5 II:30.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Svenstorps ägor.
Inga kända.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-25.