Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SVANVIK
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:??, 2A:135, 3A:195, 4A:88, 5A:88, 6A:94, 7A:99, 8A:92, 9A:92, 10A:100, 11A:120, 12A:131, 13D:142, 14A:142, 15A:147, 16A:146, 17A:146, 18A:85, 19A:85, 20A:85, 21A:84, 22A:76.
A2:1A:77, 2A:90, 3A:110, 4A:117, 5A:117, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Svanvik, 1/8 fr. Swanewijk 1642 mtl, Swanwijk 1667 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Inga torp på Svanviks ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-29. Uppdat. 2006-07-25.