Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman STUGUTORP
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:388, 2B:221, 3B:107, 4B:110, 5B:86, 6B:93, 7C:129, 8D:371, 9D:371, 10D:413, 11D:331, 12D:39, 13A:40, 14D:39, 15D:37, 16D:28, 17D:20, 18D:292, 19D:292, 20D:290, 21D:305, 22D:319.
A2:1D:, 2E:1183, 3D:1565, 4D:1580, 5E:1533, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stugutorp, 1/2 sk. Stågetorp 1582 (jb, upplagd 1580) stugutorp 1585 tl, Stugutårp 1600 jb, Stugutorp 1600 hjskl, Stuffuutorp 1620 jb, Stugetorp 1626 bskl, Stughetorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Stugutorps ägor.
Albro Finns fr.o.m. A2:1.
Gatstugan Endast A1:4B:111, 5B:91, 6B:93. Raserad 1809.
Sista boende : Anders Jönsson och Anna Larsdotter.
Stugutorpslund Finns i A1:10 - A1:21. Byggt 1831.
Första boende : Johan Bengtsson och Anna Maja Jonsdotter.
Stugutorps-
stugan
Endast A1:3B:108.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-07. Uppdat. 2006-07-25