Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman STORA STENSÄTTER ( JÖNSTORP )
Mantal 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:150, 2A:431, 3B:605, 4A:197, 5A:230, 6A:240, 7B:257, 8B:245, 9B:245, 10B:262, 11B:319, 12B:356, 13B:57, 14B:57, 15B:60, 16B:59, 17B:59, 18B:152, 19B:155, 20B:158, 21B:163, 22B:166.
A2:1B:391, 2B:462, 3B:549, 4B:557, 5B:556, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stensäter, 1/4 fr. Jönstorp "på Skallebolls Skatte häfdh och Wiala Egor" 1640 jb, Jönstorp el:r Stensäter 1670 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Stora Stensätters ägor.
Lilla Stensätter Finns fr.o.m. A1:3.
Stensättersstugan Finns i A1:4 - A1:14. Raserad 1846.
Sista boende : Änkan Karin Nilsdotter och dottern Anna.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-22. Uppdat. 2006-07-25.