Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman STORA MÅLKE
Mantal 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:67, 2A:161, 3A:227, 4A:97, 5A:99, 6A:106, 7A:113, 8A:105, 9A:105, 10A:113, 11A:136, 12A:150, 13D:164, 14A:164, 15A:165, 16A:166, 17A:168, 18A:160, 19A:160, 20A:160, 21A:161 22A:168.
A2:1A:168, 2A:185, 3A:218, 4A:219, 5A:218, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Molka, Stora, 1 sk, och Lilla, 1 fr. Molcke, målka 1551 jb, molkoo 1554 jb, malko 1559 jb, Målko 1559 tl, 1560 jb, Molckoo 1561 jb, Målka 1564 jb, molko 1587 tl, Mölka 1587 dombok s.84, Molcka 1626 bskl, Målcke 1642 mtl. .
I vårt arkiv. Boskaps- och Utsädeslängd 1635
Torp på Stora Målke ägor.
Stora Målke
Soldattorp
Finns i A1:1 - A2:4. Öde 1902.
Erikslund Finns fr.o.m. A1:15. Byggt 1859.
Första boende : Erik Jonsson och Brita Stina Larsdotter.
Erstorp Finns i A1:9 - A1:17. Byggt 1823. Raserat 1866.
Första boende : Lars Olsson och Ingrid Olsdotter.
Hagalund Finns i A1:15 - A1:22. Byggt 1859. Raserat 1882.
Första boende : Carl Erik Olsson och Anna Brita Wester.
Hanneberg Finns endast i A1:21A:181. Byggt 1886. Raserat 1890.
Första boende : Avsk.sold. Lars Åkerlund och Anna Brita
Persdotter.
Johannislund Finns i A1:18 - A2:4. Byggt 1873.
Första boende : Johan Olsson och Charlotta Persdotter.
Lövsta Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1869.
Första boende : Anders Jonsson och Sofia Jonsdotter Blom.
Mattsboda
( 2 torp )
Finns fr.o.m. A1:2.
Första boende : Matts Jönsson f.1687?
Målkestugan Finns i A1:2 - A1:21. Raserad 1886.
Nygård Finns fr.o.m. A1:5. Byggd omkring 1790.
Första boende : Per Jonsson och Karin Ersdotter.
Nygårdsstugan Finns i A1:7 - A2:5. Byggd 1816. Öde i A2:3.
Första boende : Olof Larsson Stork och Kerstin Ersdotter.
Nylund Finns i A1:14 - A1:20. Byggt 1855. Raserat 1882.
Första boende : Anders Persson och Kerstin Adolfsdotter.
( Östra )
Nysätter
Finns fr.o.m. A1:6. Byggt 1808.
Första boende : Lars Larsson och Brita Larsdotter.
Perstorp Finns fr.o.m. A1:15. Byggt 1856.
Första boende : Per Larsson och Ingrid Larsdotter.
Nedre
Sandstugan
Finns fr.o.m. A1:18. Byggd 1875.
Första boende : Sven Bäckström.
( Västra )
Sandstugan
Finns i A1:9 - A1:17. Byggd 1832.
Första boende : Erik Fredriksson och Anna Stina Olsdotter.
Östra
Sandstugan
Finns fr.o.m. A1:16.
Första boende : Avsk.sold. Adolf? Felldin och Maria Olsdotter.
Skogalund Finns i A1:15 - A1:19. Byggt 1856. Raserat 1879.
Första boende : Erik Ersson och Brita Persdotter.
Stenbäcken Finns fr.o.m. A2:1.
Första boende : Carl Anton Stenberg och Albertina Ulrika Persdotter.
Änglund Finns i A1:16 - A1:21. Byggt 1862.
Första boende : Lars Ersson och Brita Andersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004. Uppdat. 2006-07-25.