Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman STENSTORP
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:150, 2A:407, 3B:573, 4A:187, 5A:216, 6A:225, 7B:242, 8B:231, 9B:231, 10B:247, 11B:300, 12B:333, 13B:31, 14B:31, 15B:31, 16B:28, 17B:28, 18B:148, 19B:151, 20B:154, 21B:160, 22B:163.
A2:1B:387, 2B:458, 3B:542, 4B:549, 5B:548, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stenstorp, 1/4 sk. Stennstorp 1609 jb, Stenstorp 1611 hjl, 1613 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Stenstorps ägor.
Stenstorps
Skola
Finns fr.o.m. A1:18.
Första boende : Alma Erika Wallenberg f.1851-12-06 i Linköping.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-22. Uppdat. 2006-07-25.