Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman Stengården
Mantal 1/2 Mantal Frälse.
Komministerboställe.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Berga
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:412, 2B:301, 3B:146, 4B:145, 5B:126, 6B:122, 7C:164, 8D:410, 9D:410, 10D:, 11D:389, 12D:112, 13A:111, 14D:108, 15D:104, 16D:87, 17D:66, 18E:101, 19E:101, 20E:101, 21E:105, 22E:109.
A2:1E:, 2F:1398, 3E:1937, 4E:1936, 5F:1853, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stengården, 1/2 fr. Steengårdenn 1600 jb, Steengården 1600 hjskl, Stengården 1620 jb, Stengården 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädesläöngd 1635.
Torp på Stengårdens ägor.
Stengårdens Soldattorp Finns i alla böckerna.
Stengårdsstugan Byggt 1813. Endast i A1:7 + 8 + 9.
Första boende : Skomakardrängen Per Gellerström och Brita Ersdotter.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-30. Uppdat. 2006-07-25.