1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman SÖDERSPÅNGA
Hemmanstyp
1635
Skatte- eller Kronohemman
Erik Simonsson Frälse utom frimilen
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Kristoffer i Söderspånga hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 1 Vuxet sto
 • 2 Oxar
 • 3 Kor
 • 2 Stutar
 • 4 Kvigor
 • 8 Vuxna får
 • 4 Unga får
 • 2 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 4 1/2 Spannar

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 2 Daler och 6 öre
 • Erik Persson i Söderspånga hade 1635 följande boskap:

 • 1 Fåle
 • 1 Vuxet sto
 • 1 Ungt sto
 • 3 Kor
 • 1 Oxe
 • 1 Stut
 • 3 Kvigor
 • 3 Vuxna får
 • 2 Unga får
 • 5 Vuxna getter
 • 4 Unga getter
 • 1 Vuxet svin
 • 1 Ungt svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 2 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler, 21 öre och 18 penningar
 • Håkan i Söderspånga hade 1635 följande boskap :

 • 1 Fåle
 • 1 Sto
 • 2 Oxar
 • 2 Kor
 • 2 Kvigor
 • 4 Unga får

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 2 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler och 8 öre
 • Påvel i Söderspånga hade 1635 följande boskap :

 • 1 Sto
 • 1 Ko

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • Inget

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 8 Öre
 • Erik Simonsson i Spånga hade 1635 fäljande boskap :

 • 1 Häst
 • 1 Sto
 • 1 Ungt sto
 • 2 Oxar
 • 6 Kor
 • 1 Tjur
 • 2 Stutar
 • 6 Kvigor
 • 8 Gamla får
 • 2 Unga får
 • 2 Risbitar
 • 10 Gamla getter
 • 8 Unga getter
 • 1 Gammalt svin
 • 3 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 3 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler, 23 öre och 18 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-11.