Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SNÅRET
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:294, 2A:367, 3B:82, 4B:83, 5B:65, 6B:66, 7C:100, 8D:342, 9D:342, 10D:377, 11C:110, 12C:112, 13C:139, 14C:139, 15C:139, 16C:139, 17C:139, 18D:288, 19D:288, 20D:287, 21D:301, 22D:315.
A2:1D:, 2E:1176, 3D:1559, 4D:1575, 5E:1528, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Snåret 1/4 sk. Snårett 1614 jb, 1616 jb, Snåret 1624 jb, 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Snårets ägor.
Lilla Snåret Finns i A1:8 - A1:14.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-07. Uppdat. 2006-07-25.