Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SNÅRA
Mantal 1/2 Mantal Frälse.
Avhyst, sammanslaget med Låttra.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:45, 2A:81, 3A:141, 4A:72, 5A:67, 6A:72, 7A:73, 8A:67, 9A:67, 10A:78, 11A:92, 12A:102, 13D:112, 14A:112, 15A:117, 16A:117, 17A:116, 18A:81, 19A:81, 20A:81, 21A:82, 22A:75.
A2:1A:75, 2A:88, 3A:108, 4A:115, 5A:116, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Snåra 1/2 fr. tw goodz som kallas Snara oc Wintergatha mther fordhom atthe Jönis geet 1469 7/9 RAperg, thet andre breffuid paa snara 1474 27/2 RAperg, ith myth godz kallath Snara, som aarligha renthär twa marker penningha ... fornämda mith godz Snara ... forscreffna godz Snara 1496 10/2 RAperg, Snara 1499 23/4 RAperg, snara 1551 jb, Snara 1554 jb, Snåra 1559 jb, Snara 1561 jb, Snåra 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Snåras ägor.
Snårastugan Finns fr.o.m. A1:11. Byggd 1840. Öde 1909.
Första boende : Änklingen Per Olsson.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-29. Uppdat. 2006-07-25.