Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SMEDSTORP
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:302, 2A:883, 3B:92, 4B:92, 5B:72, 6B:73, 7C:108, 8D:349, 9D:349, 10D:384, 11C:122, 12C:124, 13C:152, 14C:152, 15C:153, 16C:153, 17C:153, 18D:286, 19D:286, 20D:285, 21D:298, 22D:312.
A2:1D:, 2E:1173, 3D:1557, 4D:1572, 5E:1525, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Smedstorp, 1/4 sk. Smedztorp 1591 tl, Smedztörp 1594 jb, Smedztorp 1595 jb, 1600 jb, 1626 bskl, Smestorp 1634 C2, s.121, Smedztorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Smedstorps ägor.
Lilldalen Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1909.
Första boende : Per Erik Spång och Karolina Persdotter.
Smedstorpslund Finns i A1:9 - A1:20. Byggt 1824. Raserat 1881.
Första boende : Torp. Carl Magnus Humbla och Ingrid Ersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-07. Uppdat 2006-07-25.