Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SKALLBOL
Mantal 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:160, 2A:433, 3B:607, 4A:198, 5A:233, 6A:243, 7B:260, 8B:247, 9B:247, 10B:265, 11B:323, 12B:360, 13B:61, 14B:61, 15B:65, 16B:62, 17B:62, 18B:142, 19B:145, 20B:148, 21B:153, 22B:156.
A2:1B:380, 2B:451, 3B:533, 4B:539, 5B:539, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Skallbol, 1 sk. skalleboll 1535 ghj, skallaboll, skalleboda 1551 jb, Skalleboll 1554 jb, skallebool 1559 jb, tl, Skalleboll 1561 jb, Skallebol 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Skallbols ägor.
Skallbols
Soldattorp,
Norrdal
Finns i alla böckerna.
Norrdal 1907.
Gölstugan Finns i A1:7 - A1:10. Raserad 1834.
Enda boende : Avsk.sold. Matts Skallberg och Ingrid Nilsdotter.
Hagstugan Finns i A1:12 - A1:19. Byggd 1844.
Första boende : Anders Persson f.1783-10-22 vid Svarttorp, V.V.
och Anna Larsdotter f.1784-06-12.
Hävden Finns i A1:20 - A2:4. Byggt 1883.
Första boende : Carl August Carlsson f.1843-04-16 i St.Malms sn.
Karlsro Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1905.
Första boende : Per Edvard Segendorf f.1869-03-04 i St.Malms sn.
och Emma Kristina Fredriksson f.1875-01-29 i Skedevi sn.
Lind Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1884.
Första boende : Avsk.sold. Claes Erik Ersson Lindell
f.1832-05-26 vid Henala Soldattorp, V.V. och
Kerstin Olsdotter f.1833-12-26 vid Knutstorp, V.V.
Västra
Skallbolsstugan
Finns i A1:1 - A1:10.
Östra
Skallbolsstugan
Finns i A1:6 - A1:9.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-20. Uppdat. 2006-07-24.