Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SJÖGÖLET
Mantal 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Sköldnäs
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Sjögöle
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:119, 2A:317, 3A:417, 4A:155, 5A:176, 6A:180, 7A:186, 8A:185, 9A:185, 10A:198, 11A:237, 12A:266, 13D:292, 14A:291, 15A:293, 16A:292, 17A:294, 18B:50, 19B:52, 20B:56, 21B:60, 22B:61.
A2:1B:282, 2B:347, 3B:400, 4B:398, 5B:385, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Sjögöle, 1 sk. fsiögördom (!) 1535 ghj, Siögöle, Södergerde 1551 jb, Södgöla 1554 jb, Sögöla 2559 jb, Söggöla 1559 tl, siögiöla 1560 jb, Söggöla 1561 jb, Sögiöle 1587 tl, Sögöla 1588 tl, Siögöle 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och Utsädeslängd 1635.
Torp på Sjögöle ägor.
Sjögöle Skola Byggd 1866.
Första lärare : Anders Petter Andersson f.1834-07-24 i Lännäs sn.
Sjögöle Soldattorp,
Sjövik
Finns i alla böckerna.
Bantorp Byggt 1868.
Första boende : Backstusittaren Lars Persson f.1830-04-23 och Ingrid Olsdotter f.1821-10-06.
Finsta Nr1. Se Östra Larslund.
Finsta Nr2 Finns fr.o.m. A2:3.
Hävdstugan Byggt 1817. Finns i A1:7 - A1:11.
Första boende : Gustaf Rudström och Anna Olsdotter.
.
Johannesberg Finns fr.o.m. A1:17.
Första boende : Johannes Jönsson och Kerstin Ersdotter.
Karlslund Byggt 1863. Finns bara i A1:16 och 17.
Första boende : Anders Gustaf Lantz och Kerstin Olsdotter.
Nystugan Byggd omkr. 1805. Raserad 1834.
Första boende : Änkan Stina Persdotter.
Sjöhult Byggt 1895.
Första boende : Per Oskar Frinkberg ? och Anna Lovisa Karlsdotter.
Solbygget Byggd 1917.
Första boende : Kristina Konstansia Odelius.
Stenhult Finns fr.o.m. A2:2.
Första boende : Karl A. Ekström.
Stenslund Byggt 1877.
Första boende : Änklingen Erik Larsson + 3 barn.
Västra Källarstugan Från Finnstorp. Med t.o.m. A1:17.
Västra Larslund Byggt 1871.
Första boende : Fd. Smeden Lars Magnus Tyberg och Ulrika Wallman.
Östra Källarstugan Byggt 1791.
Första boende : Gifte drängen Josias Josiasson och Kerstin Persdotter.
Östra Larslund
Finsta Nr1
Finns i A1:7 - A2:4.
Första boende : Lars Ersson och Kerstin Jonsdotter.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-28. Uppdat. 2006-07-24.