Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SANDÄNG
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:386, 2B:219, 3B:106, 4B:109, 5B:89, 6B:91, 7C:128, 8D:370, 9D:370, 10D:412, 11D:329, 12D:37, 13A:38, 14D:36, 15D:34, 16D:26, 17D:19, 18D:275, 19D:275, 20D:273, 21D:284, 22D:297.
A2:1D:, 2E:1154, 3D:1536, 4D:1554, 5E:1507, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Sandäng, 1/4 sk. Sanängen 1591 tl, Sandeng, Sandäng 1594 jb, Sand ängh 1595 jb, Såndängh 1600 jb, Sandängz åker 1609 hjl, Sandengen 1626 bskl, Sandinge 1634 C2, s.121, Sand Engien 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Sandängs ägor.
Sandängsstugan Finns i A1:1 , A1:4 - 6 , A1:8 - 15. Raserad 1857.
Sista boende : Avsk.Sold. Lars Askerbom och Brita Mattsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-07. Uppdat. 2006-07-24.