Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SALTORP
Mantal 1/2 Mantal Kronohemman.
Löneboställe för rustmästare vid Vingåkers Kompani,
Södermanlands Regemente.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:260, 2A:775, 3B:26, 4B:28, 5B:24, 6B:26, 7C:29, 8D:282, 9D:282, 10D:314, 11C:29, 12C:30, 13C:36, 14C:36, 15C:32, 16C:31, 17C:30, 18D:272, 19D:272, 20D:270, 21D:280, 22D:292.
A2:1D:, 2E:1146, 3D:1529, 4D:1547, 5E:1500, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Saltorp, 1/2 fr. Saletorp 1587 (jb, upplagd 1580), 1595 jb, Saltorp 1611 hjl, 1626 bskl, Saaltorp 1626 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Saltorps ägor.
Forest Hill Finns fr.o.m. A2:1. Byggt 1897.
Första boende : Systrarna Anna och Karolina Gustafsson
födda 1852-11-01 och 1859-01-06 vid Majtorp, V.V.
Fridsta Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1905.
Första boende : Carl August Qvist och Lydia Matilda Elisabet
Österberg.
Hagstugan Finns i A1:18 - A1:22.
Konradsborg Finns i A1:22 - A2:2. Byggt 1893.
Första boende : Husman Per Konradsson och Anna Ersdotter.
Marielund Finns i A1:22 - A2:5. Byggt 1895.
Första boende : Handlanden Maria Ulrika Hammar.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-07. Uppdat. 2006-07-24.