Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman RUDE ( RUDA, RUE )
Mantal Rude 1 Mantal Skatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Sköldnäs
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Sjögöle
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:107, 2A:287, 3A:383, 4A:144, 5A:161, 6A:165, 7A:171, 8A:167, 9A:167, 10A:181, 11A:215, 12A:242, 13D:263, 14A:264, 15A:266, 16A:266, 17A:268, 18B:42, 19B:43, 20B:44, 21B:45, 22B:45.
A2:1B:265, 2B:321, 3B:360, 4B:358, 5B:348, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Ruda 1 sk. Torsten i rudha 1458 19/3 RAperg, Torsthen i rwdhu 1458 23/6 RAperg, rwdom 1535 ghj, Ruduu, rudu 1551 jb, Rudu 1554 jb, 1559 tl, Rvdv 1559 jb, Rodh 1561 jb, Ruda 1585 jb, Rudha 1587 dombok s.84, Ruda 1626 bskl, Rudha 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Rude ägor.
Rude soldattorp Finns i alla böckerna.
Alsta Byggd 1894.
Första boende : Handelsbokhållaren Karl Wilhelm Karlsson och Anna Louisa Vink.
Eriksberg. Byggt 1891.
Första boende : Änklingen Erik Larsson.
Karlsdal Byggt omkr.1900.
Första boende : Karl Johan Karlsson och Anna Alfrida Klasdotter.
Karlslund Byggt 1841. Raserat 1863.
Första boende : C.G.Welin f.1806-10-16 och Kristina Katarina Branling f.1801-11-03.
.
Kilsta Byggt 1880.
Första boende : Olof Olsson och Ulrika Josefina Karlsdotter.
Knutsdal Byggt 1919.
Första boende : Svante Ängström.
Lugnet Byggt 1878.
Första boende : Per Olsson.
Lövsta Byggt 1877.
Första boende : Änkefru Carolina Hellström f.Karlsson och sonen Polykarpus.
Nybylund Nr1 Byggd 1904.
Första boende : Fredrik Claesson och Anna Kristina Eriksson.
Nälsta,
senare Annero
Byggt 1902.
Första boende : Erik Persson och Brita Stina Larsdotter.
Rosenholm Byggt 1888.
Första boende : Snickaren Johan Magnus Johansson och Anna Lovisa Larsdotter.
Rudesberg Byggt 1882.
Första boende : Olof Olsson och Ulrika Josefina Karlsdotter.
Rudesholm Byggt 1884.
Första boende :Änklingen Erik Larsson + 3 barn.
Sjöhult,
senare Nilsro.
Byggt 1892.
Första boende : Lars Erik Larsson och Augusta Andersdotter.
Stjerneholm Byggt 1881.
Första boende : Karl August Karlsson och Brita Olsdotter.
Valsta Byggt 1889.
Första boende : Per Persson och Anna Karlsdotter.
Västra Rudestugan Finns i A1:1 - 6. och A1:13 + 14.
Ängstugan Byggt 1864. Med t.o.m. A2:3.
Första boende : Änkan Ingrid Larsdotter f.1820-10-17.
Östra Björkholmen Finns fr.o.m. A1:5.
Första boende : Avsk.sold. Erik Rudström f.1740 och Brita Jonsdotter f.1744.
Östra
Rudestugan
Finns A1:2 - A1:20.
Första boende : Anders Olsson f.1696 i Värmland och Lisa Christiansdotter. Har varit soldat för Rude.
Olofsborg Byggt 1911.
Första boende : Olof Larsson och Karolina Sköld.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-26. Uppdat. 2006-07-24.