Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ROSENDAL
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:144, 2A:395, 3B:561, 4A:184, 5A:211, 6A:220, 7B:236, 8B:223, 9B:225, 10B:241, 11B:292, 12B:325, 13B:22, 14B:23, 15B:22, 16B:18, 17B:18, 18B:136, 19B:139, 20B:141, 21B:146, 22B:149.
A2:1B:373, 2B:444, 3B:526, 4B:531, 5B:530, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Rosendal, 1/2 sk. rosendal 1535 ghj, Rosendall 1551 jb, Rosendall 1554 jb, Rosendaal 1559 tl, Rosendalen 1561 jb, Rosendal 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635
Torp på Rosendals ägor.
Rosendalsstugan Finns i A1:6 - A1:9. Byggd 1807. Raserad 1831.
Första boende : Lars Persson och Brita Ersdotter.
Rosenlund Finns fr.o.m. A1:7. Byggt 1817.
Första boende : Per Larsson och Anna Ersdotter.
Rosendals
Garveri
Endast A1:20B:145 och 21B:150. Raserat 1888.
Ägare : Garvaren Frans Otto Andersson f.1841-12-27 i V.Hargs sn.
Ängstugan
Ängslund
Finns fr.o.m. A1:13. Byggd 1846.
Första boende : Per Persson f.1815-11-20 och Anna Ersdotter
f.1820-11-13.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-20. Uppdat. 2006-07-24.