Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman RINGERÅD
Mantal 1/4 Mantal Frälse. Förr under Kesätter.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:428, 2B:621, 3B:375, 4B:307, 5B:313, 6B:303, 7D:378, 8C:127, 9C:126, 10C:132, 11E:609, 12E:18, 13E:19, 14E:22, 15E:23, 16E:20, 17E:20, 18D:59, 19D:59, 20D:61, 21D:61, 22D:65.
A2:1D:913, 2E:905, 3D:1312, 4D:1326, 5D:1266, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ringeråds ägor.
Källstugan Finns i A1:15 - A1:17. Byggd 1856. Raserad 1867.
Undantag för : Husman Anders Larsson f.1807-03-14 och
Ingrid Andersdotter f.1821-05-22 vid Södra Hällstugan, V.V.
Ringerådsstugan Finns i A1:1 - A1:14. Raserad 1849.
Sista boende : Inhyses Maja Jönsdotter f.1801-09-13 och
sonen Anders Gustaf f.1833-01-01 ( Senare soldat för Malmberg ).
Ringerådsberg Finns i A1:11 - A1:19. Byggt 1836. Öde 1862.
Första boende : Gustaf Persson f.1785-12-18 i Näshulta sn.
och Anna Larsdotter f.1783-12-28 i Julita sn. d.1837-01-22.
De kom från Hansjötorp 1836.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-11. Uppdat. 2006-07-24.