Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman RÅMPERÅD
Mantal 1 Mantal Skatte. Avhyst.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:85, 2A:219, 3A:285, 4A:115, 5A:129, 6A:130, 7A:138, 8A:131, 9A:131, 10A:143, 11A:172, 12A:191, 13D:210, 14A:210, 15A:211, 16A:212, 17A:211, 18A:185, 19A:184, 20A:184, 21A:186 22A:191.
A2:1A:193, 2A:211, 3A:247, 4A:246, avhyst.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Råmperåd, 1 sk. rumpa rudh 1535 ghj, rumparytt 1551 jb, Rompperedh 1554 jb, Råmpa Rud 1559 tl, Ramperod 1561 jb, Rumparytt 1564 jb, Rumpurudh 1568 jb, Romperodh 1626 bskl, Romperid 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635
Inget torp på Råmperåds ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004. Uppdat. 2006-07-24.