Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman PLOMTORP
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Sköldnäs
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Sjögöle
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:135, 2A:349, 3A:449, 4A:166, 5A:191, 6A:196, 7A:203, 8A:201, 9A:201, 10A:219, 11A:263, 12A:291, 13D:320, 14A:319, 15A:323, 16A:32, 17A:318, 18B:37, 19B:39, 20B:41, 21B:42, 22B:42.
A2:1B:262, 2B:312, 3B:350, 4B:348, 5B:340.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Plomtorp. 1/2 sk., nu avhyst och inlagt under Morjanå. plomatorp, plometorp 1551 jb, plomttorp 1554 jb, Plomtårp 1559 jb, plomtorp 1560 jb, plomberg 1561 jb, Plometorp 1564 jb, plommetorp 1585 jb, plometorp 1585 tl, Plomtorp 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Plomtorps ägor.
Plomtorpsstugan Byggd 1831. Raserad 1917.
Första boende : Anders Larsson och Anna Persdotter.
.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-27. Uppdat. 2006-07-24.