Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman OPPEBERGA
Mantal 1 Mantal Kronoskatte, Rusthåll.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:390, 2B:231, 3B:111, 4B:114, 5B:94, 6B:95, 7C:133, 8D:375, 9D:375, 10D:417, 11D:337, 12D:45, 13A:47, 14D:46, 15D:44, 16D:33, 17D:25, 18D:264, 19D:264, 20D:262, 21D:271, 22D:284.
A2:1D:, 2E:1138, 3D:1520, 4D:11539, 5E:1492, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Opberga, 1 sk. wppebergha 1535 ghj, Opberga opberga 1551 jb, oberg 1559 jb, Obergh 1561 jb, oberg 1585 jb, Opbergh 1586 dombok s.78, vpberga 1626 bskl, Oppbärgh 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Oppeberga ägor.
Oppeberga
Husartorp
Skogshyddan
Finns i alla böckerna.
Nysätter Finns i A1:20 - A2:5.
Första boende : Avsk.husaren Johan Modig och
Katarina Jansdotter.
(Västra)
Oppebergsstugan
Finns i A1:2 - A1:18.
Nya
Oppebergsstugan
Finns i A1:9 - A2:2. Byggd 1830.
Första boende : Carl Magnus Humbla.
Oppebergslund Finns i A1:12 - A1:14. Byggt 1843.
Första boende : Anders Bengtsson och Anna Ersdotter.
Olofsberg Finns i A1:7 - A2:2.
Första boende : Olof Olsson och Anna Larsdotter.
Olsberga Finns i A1:7 - A1:21. Byggt 1821.
Första boende : Anders Jonsson.
Ängstugan Finns i A1:14 - A1:18. Byggd 1851.
Första boende : Olof Larsson och Greta Larsdotter.
Ängtorp Finns i A1:8 - A1:22. Byggt 1828.
Första boende : Per Jonsson och Anna Andersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-07. Uppdat. 2006-07-24.