Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman OLOFSTORP ( OLTORP )
Mantal 1/2 Mantal Kronohemman.
Löneboställe för underofficer vid Vingåkers Kompani,
Södermanlands Regemente.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:268, 2A:795, 3B:36, 4B:38, 5B:30, 6B:35, 7C:42, 8D:294, 9D:294, 10D:326, 11C:45, 12C:46, 13C:55, 14C:54, 15C:50, 16C:50, 17C:50, 18D:260, 19D:259, 20D:257, 21D:265, 22D:278.
A2:1D:, 2E:1134, 3D:1516, 4D:1535, 5E:1488, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Olofstorp, 1/2 kr. ålatorph 1551 jb, olletorp 1554 jb, Oltarp 1559 jb, Oltårp 1560 jb, Oletorp 1561 jb, Olletorp 1568 jb, Oletorp 1585 jb, 1586 dombok, Oltorp 1587 tl, oletorp 1588 tl, Olofztorp 1616 Älvsb.lösen, oltorp 1626 bskl, Oltorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Olofstorps ägor.
Larslund Finns i A1:14 - A1:22. Byggt 1851.
Första boende : Lars Ersson och Ingrid Olsdotter.
Majtorp Finns fr.o.m. A1:2.
Första kända boende : Bengt Slipare f.1713.
Nyängsstugan Finns i A1:3 - A1:22.
Oltorpsstugan Finns i A1:3 - A1:6. Raserad 1809.
Storängslund Finns i A1:19 - A2:2. Byggt 1871.
Första boende : Per Gustaf Larsson f.1822-08-13 i Regna sn. och
Anna Jonsdotter f.1820-03-18 vid Käbbetorp, V.V.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-24.