Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÖDESÄNG
Mantal 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:29, 2A:61, 3A:99, 4A:58, 5A:46, 6A:47, 7A:49, 8A:49, 9A:49, 10A:56, 11A:66, 12A:73, 13D:82, 14A:82, 15A:88, 16A:87, 17A:87, 18A:281, 19A:287, 20A:302, 21A:337, 22A:276.
A2:1C:838, 2D:954, 3C:1215, 4C:1215, 5C:1152, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Ödesäng, 1/4 fr. Ödeseng 1672 jb, Öseng 1674-75 karta.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ödesängs ägor.
Inga kända
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-09. Uppdat. 2006-07-24.