Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman NÄSTORP
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
avhyst, sammanslaget med Lunda frälegård.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Berga
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Lunda
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:350, 2B:499, 3B:330, 4B:268, 5B:259, 6B:250, 7D:322, 8C:66, 9C:66, 10C:68, 11D:528, 12D:287, 13A:302, 14D:280, 15D:280, 16D:252, 17D:202, 18E:216, 19E:216, 20E:213, 21E:220 22E:242.
A2:1E:1430, 2G:1574A, 3E:2139, 4E:2138, 5F:2048, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Nästorp 1/2 sk. Bondetorp, Bondatorp 1594 jb, Bondotorp 1595 jb, Bondtorp 1600 jb, Bondeboll (i marginalen:) kallas nu näässtårp 1607 jb, Näästorp 1609 jb, hjl, Nätztorp 1611 hjl, Nässtorp 1611 jb, Nästorp 1626 bskl, Nässtorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Nästorps ägor.
Hagstugan Finns fr.o.m. A1:3.
Lilla Nästorp Byggt 1883.
Första boende : Fd. Kolportören Anders Andersson f.1845-10-23 i Väddö sn. och Anna Persdotter f.1853-09-17 i Kåsta, V.V.
Svaneberg Byggt 1829. Raserat 1851.
Första boende : Krukmakare Sven Christian Winberg f.1799-03-19 i Baråkers sn. och Juliana Dohna f.1805-04-17 vid Stenudden, V.V.
Västra Nästorpsstugan Finns i A1:1 - A1:21.
Ängstugan Endast A1:5B:262. Raserad 1806.
Östra Nästorpsstugan Finns i A1:1 - A1:7. Öde 1807.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-02. Uppdat. 2006-07-24.