Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MYRKÄRR
Mantal 1/8 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:8?, 2A:183, 3A:249, 4A:104, 5A:108, 6A:114, 7A:124, 8A:116, 9A:116, 10A:126, 11A:154, 12A:168, 13D:185, 14A:185, 15A:187, 16A:188, 17A:190, 18A:152, 19A:150, 20A:150, 21A:150 22A:154.
A2:1A:154, 2A:171, 3A:202, 4A:205, 5A:204, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Myrkärr, 1/8 sk. Myrkier 1672 jb.
I vårt arkiv. ..
Torp på Myrkärrs ägor.
Haga Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1867.
Första boende : Gustaf Wingström.
Hagby Finns fr.o.m. A2:4. Undantag.
Nyängen Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1875.
Första boende : Olof Persson och Johanna Jonsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-01. Uppdat. 2006-07-24.