Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MUNKTORP
Mantal 1/4 Mantal Skattefrälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:200, 2A:577, 3B:759, 4A:244, 5A:297, 6A:307, 7B:329, 8B:325, 9B:325, 10B:246, 11B:419, 12B:470, 13B:172, 14B:171, 15B:160, 16B:156, 17B:154, 18B:131, 19B:134, 20B:136, 21B:140, 22B:143.
A2:1B:367, 2B:438, 3B:516, 4B:518, 5B:517, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Munktorp, 1/4 fr. Muncketorp 1591 tl, Muncktorp 1593 tl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Munktorps ägor.
Munktorpsdal Finns i A1:18 - A2:5. Byggt 1871. Öde i A2:5.
Första boende : Organistänkan Brita Stina Widmark
f.1805-11-05 i Forssa sn.
Munktorpslund Finns i A1:13 - A1:20. Byggt 1848.
Första boende : Änklingen Jon Persson f.1800-08-19.
Munktorpsstugan Finns i A1:3 - A1:14 och fr.o.m. A1:18.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-20. Uppdat. 2006-07-24.