Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MOSSTORP
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:, 2A:873, 3B:84, 4B:86, 5B:68, 6B:68, 7C:103, 8D:344, 9D:344, 10D:379, 11C:115, 12C:117, 13C:143, 14C:143, 15C:143, 16C:143, 17C:143, 18D:256, 19D:256, 20D:254, 21D:260, 22D:274.
A2:1D:, 2E:1130, 3D:1541, 4D:1530, 5E:1483, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Mosstorp, 1/4 sk. Måstorp 1633 jb, Måssetorp 1634 C2 s.152, 175, Mosstorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. ..
Torp på Mosstorps ägor.
Mosstorpslund Finns i A1:10 - A2:5. Byggt 1833.
Första boende : Per Larsson och Anna Maja Andersdotter.
Granstugan Finns i A1:16 - A1:19. Byggt 1862. Öde 1880.
Sista boende : Fd. pigan Anna Andersdotter f.1807.
Haga Finns i A1:19 - A1:22. Byggd 1877.
Första boende : Jon Larsson och Sara Abrahamsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-24.