Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MORJANÅ
Mantal 1 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Sköldnäs
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Sjögöle
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:135, 2A:353, 3A:453, 4A:168, 5A:193, 6A:198, 7A:204, 8A:202, 9A:202, 10A:220, 11A:265, 12A:293, 13D:322, 14A:321, 15A:325, 16A:322, 17A:320, 18B:31, 19B:33, 20B:35, 21B:36, 22B:36.
A2:1B:255, 2B:301, 3B:338, 4B:336, 5B:329.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Morjanå. 1/4 fr. + 3/4 fr. + ålfiske kr. En gard Morennaa rentter xij öre 1498 A Trolles jb, s.88, margana 1535 ghj, Morgona, moryeno 1551 jb, moriona 1554 jb, måriå 1559 jb, Måriän 1559 tl, Moriånn, Morånn 1561 jb, morgne, 1562 frl, Morian 1588 tl, 1600 hjskl, Mårgån 1611 hjl, Moriannåå 1626 bskl, Morionåå 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Morjanå ägor.
Morjanå Soldattorp Finns i alla böckerna.
Morjanå Krog Byggd omkr.1780. Raserad 1817.
Första boende : Olof Jonsson f.1730 och Karin Larsdotter f.1728.
Morjanå Kvarn Fr.o.m. A1:17 sammanslagen med Jakobsberg.
Kvarnen försvann i samband med sjösänkningen då Kolsnaren och Viren fick ( nästan ) samma nivå.
Morjanåstugan Endast A1:2A:359.
Brostugan Finns i A1:4, 5, 6, 7.
Första boende : Änkan Brita Nilsdotter.
Hagstugan Byggd 1836.
Första boende : Änkan Brita Ersdotter f.1793-03-26 i St.Malms sn.
Jakobsberg Finns fr.o.m. A1:9.
Första boende : Avsk.Furiren Jakob Jakobsson och Anna Olsdotter Östergren.
Måsstugan Byggd 1841.
Första boende : Lars Ersson f.1801-07-08 och Kerstin Olsdotter f.1809-10-22.
Mossen Byggt 1895.
Första boende : Gustaf Adolf Nilsson och Anna Charlotta Larsdotter.
Sandstugan, Västra och Östra Flyttade hit från Sköldnäs fr.o.m. A2:6.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-29. Uppdat. 2006-07-24.