Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MOGETORP
Mantal 1/8 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:, 2A:25, 3A:451, 4A:24, 5A:18, 6A:19, 7A:22, 8A:22, 9A:22, 10A:25, 11A:28, 12A:35, 13D:41, 14A:39, 15A:42, 16A:43, 17A:43, 18A:90, 19A:94, 20A:97, 21A:107, 22A:113.
A2:1C:561, 2C:684, 3C:1154, 4C:1152, 5C:1092, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Mogetorp 1/8 sk. Mogetorp 1611, 1612 hjl, 1626 bskl, Moogetörp 1633 jb, Moghetorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Mogetorps ägor.
Inget känt.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-04. Uppdat. 2006-07-24.