Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MARSJÖ-VITTORP
Mantal 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:284, 2A:833, 3B:60, 4B:64, 5B:48, 6B:54, 7C:78, 8D:325, 9D:325, 10D:357, 11C:82, 12C:84, 13C:105, 14C:105, 15C:105, 16C:105, 17C:105, 18D:186, 19D:186, 20D:184, 21D:186, 22D:197.
A2:1D:, 2E:1040, 3D:1402, 4D:1415, 5E:1370, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vittorp, 1 sk. vitiatorp 1535b ghj, uittiattorp 1554 jb, wittatorp 1559 jb wittatårp 1559 tl, 1560 jb, Witatorp 1561 jb, wittetorph 1568 jb, wittetorp 1585 jb, wittitörp 1585 tl, vittorp 1587 tl, wittorp 1588 tl, Wittorp 1611 hjl, Wijtorp 1616 Älvsb.lösen, Wittorp 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Marsjö-Vittorps ägor.
Vittorpsstugan Finns i A1:1 - A1:6. Raserad 1807.
Sista boende : Per Ersson.
Gruvstugan Finns i A1:3 - A1:20.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004. Uppdat. 2006-08-09.