Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MARSJÖ
Mantal Nr 1. Östergården, 1 Mantal Kronoskatte.
Nr 2. Mellangården, 1 Mantal Kronoskatte.
Nr 3. Västergården, 1/2 (förr 1) Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:270, 2A:799, 3B:38, 4B:41, 5B:32, 6B:38, 7C:46, 8D:298, 9D:298, 10D:329, 11C:48, 12C:50, 13C:59, 14C:58, 15C:55, 16C:55, 17C:55, 18D:199, 19D:199, 20D:197, 21D:200, 22D:211.
A2:1D:, 2E:1053, 3D:1421, 4D:1435, 5E:1388, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Marsjö, 1 sk + 1 sk + 1/2 fr, lasse i marisio 1424 17/10 RApapp (på brevets baksida), lasse ragwidhsson i marysyo 1439? SMR 880, En gardh y marassiö som renther i (dvs en) marc peninge arlig oc nagre daxwerke lliggiandes myt y bynom ... förscreffna gardh y Maressiöö .. (på baksidan) super maressyö 1525 21/10 RAperg, maresiö, maresiöö, 1535 ghj, Maressiö 1543 G I:s R 15 s.11, Marisziöö, maressöö 1551 jb, marisio, marisiö 1554 jb, Marozio, marosiöö 1559 jb, Maro siöö, marosiöö 1559 tl, marii sio 1562 frl, Marsöö 1586 dombok, s 74, 76, Marssöö 1587 dombok s 83, Marsiö, Marisiöö 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Marsjö ägor.
Albano Finns fr.o.m A2:2.
Anneberg Finns i A1:13 - A2:4. Byggt 1846.
Första boende : Anna Jonsdotter.
Aspelund Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1883.
Första boende : Carl Johan Flack och Brita Persdotter.
Bengtstorp Finns fr.o.m. A1:18.
Första boende : Nils Erik Åqvist.
Betania Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1909.
Första boende : Johan Elof Eriksson och Anna Wilhelmina
Andersson.
Björklunda Fr.o.m. A2:1.
Botten Finns i A1:6 - A2:4.
Första boende : Avsk.Sold. Jonas Ljung och Anna Olsdotter.
Bäckstugan Fr.o.m. A1:17. Byggd 1865.
Första boende : Lars Larsson och Stina Kajsa Wikström.
Davidslund Fr.o.m. A1:18.
Första boende : Snickaren Carl David Petersson och
Maja Stina Ersdotter.
Ekholmen Finns i A1:6 - A1:16. Byggt 1809.
Första boende : Lars Larsson och Katarina Jonsdotter.
Fallkärrsstugan Finns fr.o.m. A1:7. Byggd 1817.
Första boende : Avsk.Sold. Karl Olof Rask och Kerstin Jonsdotter.
Falltorp Finns i A1:13 - A1:21.
Första boende : Lars Persson och Kerstin Olsdotter.
Figeholm Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1905.
Första boende : Per August Ingvald och Anna Sofia Stensdotter.
.
Framnäs Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1911.
Första boende : Frans Alfred Persson och Klara Pettersson.
Fredrikslund Finns i A1:11 - A2:4. Byggt 1837.
Första boende : Wilhelm Ström och Karolina Ström.
Grantorp
Backtorp
Finns fr.o.m. A1:6.
Första boende : Lars Andersson och Kerstin Jakobsdotter.
Grindstugan Finns i A1:4 - A1:20.
Gölängen Finns fr.o.m. A1:2.
Hagaberg
Skräpängen
Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1881. Efter 1890 = Hagaberg.
Första boende : Per Larsson och Stina Lotta Johansdotter.
Hagstugan
(Gamla)
Finns i A1:13 - A1:18. Byggd 1849.
Första boende : Erik Persson och Brita Olsdotter.
Hagstugan
(Nya)
Finns fr.o.m. A2:1.
Hagsätter Med fr.o.m. A1:20. Byggt 1882.
Första boende : Erik Ersson och Kristina Fredrika Ersdotter.
Hvilan Finns fr.o.m. A2:1.
Hästskostugan Finns i A1:4 - A1:6. Raserad 1807.
Hörningsholm Finns fr.o.m. A2:2.
Johannislund Finns fr.o.m. A1:8. Byggt 1828.
Första boende : Jan Petter Vidgren och Maja Persdotter.
Karlslund Finns fr.o.m. A1:9. Byggt 1831.
Första boende : Carl Gustaf Malmberg.
Kilsta Finns fr.o.m. A2:1.
Kvarnsjöstugan
Qualsjöstugan
Qualsjöstugan A1:3 - A1:20, Kvarnsjöstugan fr.o.m. A1:21.
Boende 1889 : Lars Larsson och Anna Lovisa Andersdotter.
Källgölet Finns fr.o.m. A1:2.
Lillsjötorp Finns i A1:7 - A1:14. Byggt 1815. Raserat, lagt till Skogaberg.
Första boende : Jon Karlsson och Anna Jonsdotter.
Marieberg Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1887.
Första boende : Timmermannen Johannes Gustafsson.
Marielund Finns fr.o.m. A1:18.
Första boende : Erik Ersson och Anna Askerlund.
Marsjö Löt
Lörtorp
Finns i A1:2 - A1:12.
Marsjö Mejeri Finns fr.o.m. A2:2.
Marsjö Skola Finns fr.o.m. A1:17.
Första boende : Johan Bjurqvist och Anna Olsdotter.
Marsjö Såg Finns fr.o.m. A1:2.
Marsjöholm Finns i A1:5 - A1:18.
Första boende : Skräddaren Jon Persson och Anna Olsdotter.
Marsjölund
(Nya)
Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1890.
Första boende : Änkan Stina Lotta Jonsson f.Andersdotter.
Marsjölund
(Gamla)
Finns i A1:8 - A1:15. Byggt 1824.
Första boende : Lars ?son och Karin Persdotter.
Marsjöstugan Finns i A1:3 - A1:8. Raserad 1827.
Maråker Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1880.
Första boende : Per Persson och Kerstin Andersdotter.
Moen Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1878.
Första boende : Per Erik Larsson och Ingrid Ersdotter.
Mogölet Finns i A1:6 - A2:3. Byggt 1806.
Första boende : Per Olsson och Kerstin Ersdotter.
Moviken Finns fr.o.m. A1:2.
(Nya)
Gölstugan
Finns fr.o.m. A1:6.
Första boende : Olof Persson och Brita Jonsdotter.
Nylund Finns fr.o.m. A2:2.
Ollonholmen Finns i A1:5 - A2:4. Byggt 1800.
Förste boende : Per Ersson och Brita Ersdotter.
Inflyttade 1800 från Saltorp.
Persberga Finns i A1:10 - A1:18. Byggt 1833.
Första boende : Peter Jakob Haglund f.i Åsbo sn.och
Ingrid Jakobsdotter.
Perstorp Finns i A1:15 - A2:4.
Första boende : Per Larsson och Lovisa Andersdotter.
Rosendal Finns fr.o.m. A2:4.
Sammanslaget med Kvarnsjöstugan ?.
Sandviken Finns fr.o.m. A1:13. Byggt 1847.
Första boende : Carl Johan Flack och Brita Persdotter.
Sjöhaga Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1872.
Första boende : Anders Petter Nilsson och Karin Jonsdotter.
Sjöholmen Finns fr.o.m. A1:7. Byggt 1813.
Första boende : Änkan Brita Larsdotter.
Sjöstugan Finns fr.o.m. A1:6.
Första boende : Änkan Maja Greta Malmberg.
Skiljebäcken Finns fr.o.m. A1:2.
Skogaberg Finns fr.o.m. A1:8. Byggt 1827.
Första boende : Avsk.Sold. Lars Bom och Kerstin Jonsdotter.
Skogalund Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1863.
Första boende : Olof Larsson och Anna Brita Ersdotter.
Snickarstugan
Snickartorp
Finns i A1:4 - A2:4. Sammanslaget med Grantorp.
Sommarhill Finns fr.o.m. A2:2.
Stensö Finns fr.o.m. A2:1.
Strömslund Finns i A1:14 - A1:22. Byggt 1851.
Första boende : Änkan Ingeborg Ström.
Sätersholm Finns fr.o.m. A2:4. Byggt 1911.
Första boende : Hilanius Edvard Nilsson och Charlotta
Kristina Pettersson.
Tufvan Finns fr.o.m. A2:1.
Västra Hällbäcken
Bäckängsstugan
Finns fr.o.m. A1:4.
Yxhult Finns fr.o.m. A1:8. Byggt 1826.
Första boende : Anders Persson och Anna Greta Nilsdotter.
Åkershill Finns fr.o.m. A2:4.
Ängstugan Finns i A1:8 - A1:22.
Första boende : Per Persson och Anna Ersdotter.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-08. Uppdat. 2006-07-24.