Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MALMBERG
Mantal Östergården 3/4 ( förr 1 ) Mantal Kronoskatte.
Mellangården 1 Mantal Frälse under Kesätter.
Västergården 1 Mantal Frälse under Kesätter.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Östergården : A1:1 - A1:17 Vretsta,
Mellan- och Västergården :
A1:1 - A1:3 Berga, A1:4 - A1:17 Vretsta.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:486 (ÖG), 2B:581 (M+VG),2B:815 (ÖG) , 3B:304 (ÖG), 4B:298, 5B:303, 6B:294, 7D:369, 8C:115, 9C:116, 10C:121, 11E:594, 12E:1, 13E:1, 14E:1, 15E:1, 16E:1, 17E:1, 18C:76, 19C:86, 20C:90, 21C:91, 22C:98.
A2:1C:552, 2C:666, 3C:795, 4C:790, 5C:789, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Malmberg, 3/4 (förr 1) sk. + 1 fr. + 1 fr. ith halft örisland ... ligiande j malberghe 1400 SRP 3147, ij ( d.v.s. två ) gaarde hetha maleberghe 1505 13/1 UUBperg, malmbergha, malmbergh 1535 ghj, Malberg 1542 jb, Malmberg, malmbergh, malmberga 1551 jb, malmbergh 1554 jb, Malmbergh, Malmberg, Malmberg 1561 jb, Malmbergh 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Malmbergs ägor.
Malmbergs
Soldattorp
( Skatte )
Karlsdal
Finns i alla böckerna.
Karlsdal från 1911.
Malmbergs
Soldattorp
( Frälse )
Finns i alla böckerna.
Eriksberg Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1886.
Första boende : Erik Ersson f.1840-04-08 vid Norrspånga
och Anna Lotta Larsdotter f.1839-08-24 i Österåkers sn.
Tidigare brukare av 1/2 mantal Malmbergs mellangård.
Fredriksberg Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1878.
Första boende : Muraren Lars Fredrik Isaksson f.1830-03-12 i
Ludgo sn. och Kerstin Olsdotter f.1839-04-06 i V.V.
Granhult Finns fr.o.m. A1:15. Byggt 1860.
Första boende : Lars Persson f.1825-05-13 i V.V. och
Stina Kajsa Ramberg f.1825-05-03 i Lännäs, d.1861-07-24.
Hagalund
"Hagmans slott"
Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1873. Idag raserat.
Första boende : Johannes Hagman f.1831-07-26 i Våmbs sn.
och Maja Kajsa Jonsdotter f.1828-02-15 i Malmberg V.V.
Hagby Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1885. Idag raserat.
Första boende : Avsk.sold. Anders Gustaf Malmberg f.1833-01-01
vid Uggelboda, V.V. d.1919-06-26 vid Hagby.
Jonslund Finns fr.o.m. A1:13. Byggt 1847.
Undantag för Änklingen Jonas Jonsson f.1792-07-14.
Larslund Finns i A1:13 - A2:3. Byggt 1850. Öde fr.o.m. A2:1.
Första boende : Lars Olsson f.1814-11-10 och Anna Larsdotter
f.1818-05-13.
Malmbergslund Finns i A1:8 - A2:2. Byggt 1828. Öde fr.o.m. A2:1.
Första boende : Avsk.sold. Nils Malm f.1783 i Viby sn.
och Brita Larsdotter f.1779-03-20 i V.V.
Malmbergsstugan
( Frälse )
Finns i A1:1 - A2:4. Raserad 1915.
Sista boende : Skomakaren Per Olof Dahlqvist f.1870-04-07
och Hulda Elisabet Valfrida Eriksson f.1872-06-22.
Malmbergsstugan
( Skatte )
Finns i A1:1 - A1:3.
Nysätter Finns i A1:10 - A1:15. Byggt 1832,
Första boende : Avsk.sold. Jonas Sidon f.1782-12-02 i
Björkviks sn. och Stina Gustafsdotter f.1783-12-02 i V.V.
Nyängslund Finns fr.o.m. A1:7. Byggt 1819. Raserat 199?.
Första boende : Anders Jakobsson f.1793-11-24, d.1823
och Ingrid Olsdotter f.1794-04-22 i V.V.
Stenstugan Finns i A1:18 - A1:21. Byggt 1860. Öde 1886.
Första boende : Avsk.sold. Olof Laudon f.1803-11-20 i V.V.
och Kerstin Olsdotter f.1789-09-16 i Skedevi sn. d.1864.
Torshag Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1876.
Första boende : Olof Olsson f.1818-12-28 i V.V. d.1881
och Kerstin Persdotter f.1823-08-15 i V.V.
Tidigare brukare vid Malmbergs Västergård.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-04. Uppdat. 2006-07-24.