Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BACKA (MAJORS BACKA)
Mantal 1 Mantal Kronohemman
Löneboställe för Kompanichefen Vingåkers Kompani.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:, 2A:201, 3A:265, 4A:109, 5A:116, 6A:121, 7A:129, 8A:123, 9A:123, 10A:134, 11A:160, 12A:178, 13D:197, 14A:196, 15A:198, 16A:198, 17A:200, 18A:149, 19A:147, 20A:147, 21A:147 22A:105.
A2:1:105, 2:118, 3:140, 4:145, 5:145.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Backa. 1 Kr. bakka 1551 jb, backa 1554 jb, 1559 tl, Backa 1561 jb, 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Backa ägor.
Grindstugan Byggd 1825. Raserad omkr.1900.
Förste boende : Per Andersson och Brita Larsdotter.
Högbacka Byggt 1906.
Första boende : Amelie Charlotta Pettersson,
Handelsförestånderska från Mjölby.
Hagalund Byggt 1921.
Första boende : Frans Oskar Löfgren och Charlotta Larsdotter.
Karlsbacka Fr.o.m. A2:4.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-18. Uppdat. 2006-07-24.