Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LUND
Mantal 3/4 ( förr 1 ) Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vretsta
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:484, 2B:807, 3B:444, 4B:371, 5B:401, 6B:379, 7D:466, 8C:221, 9C:221, 10C:225, 11E:739, 12E:170, 13E:170, 14E:167, 15E:167, 16E:161, 17E:161, 18C:71, 19C:7?, 20C:78, 21C:86, 22C:93.
A2:1C:54?, 2C:657, 3C:775, 4C:77?, 5C:77?, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Lund, 3/4 (förr 1) sk. i gaarth hether lunden 1505 13/1 UUBperg, lunda 1535 ghj, lunden 1551 jb, 1554 jb, Lunden 1559 tl, Lundenn 1561 jb, 1562 frl, 1585 jb, Lundh 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lunds ägor.
Gröndal Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1908.
Första boende : Aron Jonsson f.1882-06-03 i V.V. och
Jenny Karolina Pettersson f.1877-09-25 i Botkyrka sn.
Lilla Lund Finns fr.o.m. A2:1.
Första boende :Erik Eriksson f.1853-01-19 och Anna
Eriksson f.1855-05-17.
Lundby Finns fr.o.m. A1:20.
Första boende : Lars Larsson f.1829-02-16 vid Klastorp,
d.1904-06-10 vid Lundby och Anna Larsdotter Lundqvist
f.1835-05-26 vid Oppeberga HT, d.1907-12-05 vid Lundby.
Lundstugan
( Nr.1 )
Finns i A1:1 - A1:9. Raserad 1850.
Lundstugan
( Nr.2 )
Finns i A1:2 - A1:5.
Nylund Finns i A1:9 - A2:2. Öde 1902.
Sista boende : Ingrid Vipp f.1830-10-18 vid Lilla Lundbyskog, d.1902-11-15 vid Nylund.
Skogalund Finns fr.o.m. A1:13. Byggt 1849.
Första boende : Torparen Jon Jonsson f.1818-04-17
och Kerstin Ersdotter f.1812-02-19.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-04. Uppdat. 2006-07-24.