Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LÖNNTORP
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:388, 2B:225, 3B:109, 4B:112, 5B:92, 6B:94, 7C:131, 8D:373, 9D:373, 10D:415, 11D:334, 12D:42, 13A:43, 14D:42, 15D:40, 16D:30, 17D:22, 18D:193, 19D:195, 20D:193, 21D:195, 22D:206.
A2:1D:, 2E:1048, 3D:1414, 4D:1427, 5E:1381, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Lönntorp, 1/4 sk. Lönnetorp, Lönetorp 1582 jb, lönetorp 1585 tl, Lönetorp 1600 jb, 1620 jb, löntorp 1626 bskl, Lyntorp 1634 C2, s.120, Löntorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lönntorps ägor.
Lönntorps
Soldattorp
Finns i A1:1 - A2:3.
Lövsta Finns i A1:7 - A1:9 och A1:11 - A1:17.
Nybygget Finns i A1:17 - A1:20. Byggd 1866.
Första boende : Avsk.Sold. Anders Petter Lönnqvist och
Katarina Ersdotter.
Lönntorpsstugan Finns i A1:3 - A1:6.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-24.