Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LILLA SJÖGETORP
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:302, 2A:879, 3B:88, 4B:90, 5B:71, 6B:71, 7C:106, 8D:347, 9D:347, 10D:382, 11C:119, 12C:121, 13C:148, 14C:149, 15C:149, 16C:149, 17C:149, 18D:276, 19D:276, 20D:274, 21D:286, 22D:299.
A2:1D:, 2E:1156, 3D:1538, 4D:1556, 5E:1509, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Lilla Sjögetorp, 1/2 sk. södertorp (identiskt?) 1535 ghj, Lille siögetorp, lisle sioatorp 1551 jb, llilla siögattorp 1554 jb, Lilla Siogatorp 1561 jb, Li Siögetorp 1626 bskl, Siögetorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lilla Sjögetorps ägor.
Lilla Sjögetorps-
stugan
Endast A1:4B:91, 5B:72, 6B:72. Raserad 1812.
Sista boende : Lars Persson och Ingrid Olsdotter. V.V.
Sjögetorpslund Finns i A1:8 - A2:2. Byggt 1825. Raserad 1893.
Första boende : Olof Olsson och Anna Persdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-07. Uppdat. 2006-07-24.