Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LASSTORP
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:31, 2A:, 3A:101, 4A:59, 5A:47, 6A:48, 7A:50, 8A:50, 9A:50, 10A:57, 11A:67, 12A:74, 13D:83, 14A:83, 15A:90, 16A:82, 17A:88, 18A:70, 19A:74, 20A:77, 21A:85, 22A:92.
A2:1C:539, 2C:656, 3C:1152, 4C:1150, 5C:1090, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Lasstorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lasstorps ägor.
Inget känt.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-04. Uppdat. 2006-07-24.