Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LÅNGÄNGEN
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:35, 2A:65, 3A:105, 4A:61, 5A:49, 6A:50, 7A:53, 8A:53, 9A:53, 10A:60, 11A:71, 12A:79, 13D:88, 14A:86, 15A:93, 16A:92, 17A:91, 18A:45, 19A:45, 20A:45, 21A:45, 22A:39.
A2:1A:38, 2A:43, 3A:63, 4A:65, 5A:65, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Långängens ägor.
Larslund Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1865.
Första boende : Lars Erik Andersson.
Långängslund Finns i A1:16 - A2:4. Byggt 1861. Öde 1901.
Första boende : Olof Olsson och Brita Persdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-08-30. Uppdat. 2006-07-23.