Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman KIKUREN
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö.
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:528, 2B:109, 3B:246, 4B:218, 5B:199, 6B:190, 7C:225, 8D:472, 9D:472, 10D:513, 11C:208, 12C:209, 13C:239, 14C:240, 15C:240, 16C:239, 17C:239, 18F:82, 19F:82, 20F:82, 21F:83, 22F:88.
A2:1F:1563, 2H:1663, 3F:2342, 4F:2426, 5G:2352, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Kikuren, 1/8 fr. kykuren 4 1/2 öre vi peninge 1514 C 21, kikwren ränthar 4 1/2 öre och vi penningar 1500-talets början C 40, Kikoren 1553 arvskifte, Hedar, s.310, i kickorne 1562 frl, kikuren 1559 tl, kikurenn 1560 jb, kichuren 1568 jb, kijkurenn 1611 hjonl, 1620 jb, Kickuren 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Kikurens ägor.
Inget känt.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-21. Uppdat. 2006-07-23.