Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman KÄRRTORP
Mantal 1/8 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:8?, 2A:181, 3A:247, 4A:103, 5A:107, 6A:113, 7A:123, 8A:114, 9A:115, 10A:124, 11A:150, 12A:165, 13D:182, 14A:182, 15A:185, 16A:186, 17A:188, 18A:146, 19A:144, 20A:144, 21A:144 22A:151.
A2:1A:151, 2A:168, 3A:198, 4A:201, 5A:200, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Kärrtorp 1/8 sk. Kiertorp 1672 jb.
I vårt arkiv. ..
Torp på Kärrtorps ägor.
Hagstugan Finns i A1:10 - A1:20. Byggd 1833. Raserad 1882.
Första boende : Anders Andersson och Ingeborg Karlsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-01. Uppdat. 2006-07-23.