Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman KÄBBETORP
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:292, 2A:859, 3B:76, 4B:78, 5B:60, 6B:64, 7C:95, 8D:337, 9D:337, 10D:371, 11C:103, 12C:105, 13C:130, 14C:130, 15C:131, 16C:131, 17C:131, 18D:188, 19D:188, 20D:186, 21D:189, 22D:200.
A2:1D:, 2E:1043, 3D:1407, 4D:1420, 5E:1374, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Käbbetorp, 1/2 sk. kebbettorp 1554 jb, Kebbetårp 1559 tl, Kebbetorp 1561 jb, Käbetorp 1585 jb, käbbetorp 1626 bskl, Kiäbbetorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Käbbetorps ägor.
Käbbetorpsstugan Finns i A1:3 - A1:20.
Bergstugan Finns i A1:7 - A1:9 och A1:11 - A1:17.
Nysättersstugan Finns i A1:7 - A1:22. Byggd 1819.
Första boende : Per Persson och Ingrid Larsdotter.
Södra
Stensätter
Finns i A1:9 - A1:22. Byggt 1832.
Första boende : Olof Olsson och Anna Ersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-23.