Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HÖKHULT
Mantal Stora Hökhult, 1/2 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Lilla Hökhult, 1/2 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:450, 2B:695, 3B:401, 4B:334, 5B:351, 6B:335, 7D:412, 8C:161, 9C:161, 10C:169, 11E:657, 12E:67, 13E:70, 14E:70, 15E:83, 16E:82, 17E:82, 18D:24, 19D:24, 20D:25, 21D:26, 22D:30.
A2:1D:879, 2E:861, 3D:1263, 4D:1271, 5D:1210, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Hökhult, Stora och Lilla, 1 ( förr 2 ) fr. Hökhulth 1535 ghj, hökhulltt 1551 jb, hökhulth 1554 jb, höckhult 1559 tl, hökehultt 1561 jb, Hökehult, Höckehult 1562 frl, lille hökhult, St. hökhulth 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Hökhults ägor.
Hökhults
Soldattorp
Finns i A1:1 - A2:3. Sammanslaget med Hökhultsberg.
Hagaberg Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1866.
Första boende : Lars Larsson.
Hökhultsberg Finns fr.o.m. A1:6. Byggt 1814.
Första boende : Avsk.sold. Olof Höklund och Maja Nilsdotter.
Hökhultslund Finns i A1:10 - A1:19. Byggd 1829. Öde 1871.
Första boende : Avsk.sold. Per Syrén f.1793-08-06 i V.V. och
Brita Olsdotter f.1791-09-24 vid Henala, V.V.
Hökhultstorp
(Hökhultsstugan)
Finns i alla böckerna. Hökhultsstugan i jordboken.
Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Åkersberg Finns i A1:15 - A1:20. Byggt 1856.
Första boende : Avsk.sold. Olof Rehn f.1798 i V.V. och
Kerstin Larsdotter f.1802 i V.V.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-23.