Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HÖGBRUNN
Mantal 1/4 Mantal Frälse.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Kesätter
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:236, 2A:681, 3A:863, 4A:286, 5A:353, 6A:363, 7B:390, 8B:384, 9B:384, 10B:413, 11B:504, 12B:, 13B:265, 14B:264, 15B:260, 16B:254, 17B:251, 18C:31, 19C:54, 20C:59, 21C:65, 22C:70.
A2:1C:517, 2C:626, 3C:739, 4C:735, 5C:735, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Högbrunn 1/4 fr. Högbrunn 1642 mtl. Saknas.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Högbrunns ägor.
Inga kända.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-03. Uppdat. 2006-07-23.