Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HJÄLPETORP ( HIELTORP, GÄLLTORP )
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö.
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:514, 2B:61, 3B:, 4B:, 5B:, 6B:156, 7C:202, 8D:448, 9D:448, 10D:488, 11C:171, 12C:172, 13C:197, 14C:197, 15C:197, 16C:193, 17C:195, 18F:40, 19F:40, 20F:38, 21F:40, 22F:42.
A2:1F:1512, 2H:1593, 3F:2249, 4F:2243, 5G:2168, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Hjälpetorps ägor.
Gatetorp Finns i A:10 - A:17. Byggt 1835.
Första boende : Anders Olsson och Brita Stina Larsdotter.
Dinstorp Finns i A:18 - A:21 och fr.o.m. A2:3. Byggt 1870.
Första boende : Skomakaren Gustaf Adolf Svedin och
Carolina Wilhelmina Johansdotter. Båda från Bo socken.
Stensätter Finns i fr.o.m. A:15. Byggd 1859.
Första boende : Anders Wilhelm Tolf och Johanna Josefina Andersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-26. Uppdat. 2006-07-23.