Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HJÄLMARSTORP
Mantal 1/8 Mantal Kronoskatte.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:448, 2B:687, 3B:398, 4B:331, 5B:347, 6B:332, 7D:408, 8C:157, 9C:157, 10C:165, 11E:654, 12E:64, 13E:66, 14E:67, 15E:60, 16E:78, 17E:78, 18D:5, 19D:5, 20D:5, 21D:5, 22D:10.
A2:1D:860, 2E:839, 3D:1240, 4D:1242, 5D:1181, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Hjälmarstorp, 1/8 sk. hielmerstorp 1627 bskl, Hielmarsbärgh 1640 jb, 1642 jb, Hielmarstorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Hjälmarstorps ägor.
Hjälmarslund Finns i A1:4 - A1:9 och A1:13 - A1:18. Öde 1827. Åter 1844.
Sista boende 1827 : Änkan Maja Olsdotter f.1761-04-29 i V.V.
Flyttade till Åsens soldattorp 1827. Torpet sedan öde.
Första boende 1844 : Mårten Larsson f.1819-09-05 i V.V. och
Anna Persdotter f.1812-03-12 i V.V.
Karlslund Finns fr.o.m. A1:15. Ägs på 50 år av :
första boenden : Torparen Per Larsson f.1805-05-01 vid Östra
Hultstugan, V.V. och Ingrid Larsdotter f.1803-01-13 i V.V.
Skogshem Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1910.
Första boende : Smeden Karl Alfred Eriksson f.1861-03-30 i
Floda sn. och Emilia Gustava Pettersson f.1854-11-09 i Högsby
sn. Kalmar län.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-23.