Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HEMMINGSTORP
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:29, 2A:60, 3A:99, 4A:57, 5A:45, 6A:46, 7A:48, 8A:48, 9A:48, 10A:55, 11A:65, 12A:72, 13D:81, 14A:81, 15A:87, 16A:86, 17A:86, 18A:45, 19A:48, 20A:56, 21A:59, 22A:64.
A2:1C:511, 2C:619, 3C:1148, 4C:1147, 5C:1087, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Hemmingstorp, 1/8 fr. Hemmingstorp 1642 mtl, 1672 jb.
I vårt arkiv. ..
Torp på Hemmingstorps ägor.
Inget känt
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-02. Uppdat. 2006-07-23.