Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HEDEN
Mantal 1/8 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:8?, 2A:179, 3A:245, 4A:102, 5A:106, 6A:112, 7A:122, 8A:113, 9A:114, 10A:123, 11A:149, 12A:163, 13D:180, 14A:180, 15A:182, 16A:184, 17A:186, 18A:125, 19A:125, 20A:125, 21A:125 22A:130.
A2:1A:130, 2A:146, 3A:173, 4A:175, 5A:175, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Heden, 1/8 sk. hedan 1626 bskl, Hedetorp 1633 jb, 1636 jb, hedhen 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Hedens ägor.
Hedäng Finns i A1:15 - A1:21. Raserat 1890.
Undantag på livstid för Jakob Olsson och Anna Larsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-31. Uppdat. 2006-07-23.