Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HEBY
Mantal 1/8 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Berga
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Lunda
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:356, 2B:519, 3B:342, 4B:279, 5B:272, 6B:261, 7D:335, 8C:77, 9C:77, 10C:79, 11D:546, 12D:309, 13A:327, 14D:305, 15D:304, 16D:274, 17D:223, 18E:110, 19E:110, 20E:111, 21E:114 22E:128.
A2:1E:1313, 2F:1418, 3E:1959, 4E:1958, 5F:1878, 6G:2736 .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Heby, 1/8 sk. Hedeby, Hedheby 1633 jb, Hedeby 1639 jb, Hedetorp 1642 mtl, Heedeby 1685 redjb, Heetorph 1691 C10 s.181, Hetårp 1737 90:1.
I vårt arkiv. ..
Torp på Heby ägor.
Hebystugan,
Norra Hebystugan
Stenstorp
Finns fr.o.m. A1:1. Från 1876 på Nordankärrs ägor.
Kallas då Stenstorp.
Sista boende : Backstusittaren Lars Olsson f.1826-02-02 och
Brita Stina Persdotter f.1822-12-03.
Utflyttade 1876-11-03.
Södra Hebystugan Backstuga byggd 1842. Raserad 1857.
Första och enda boende : Olof Olsson f.1787-10-01 i V.V.
Död 1857-01-10.
Ventorp Byggt 1853. Öde 1897. Raserat 1915.
Undantag på livstid för Husman Olof Olsson i Heby.
Första boende : Lars Larsson f.1820-03-21 V.V. och
Brita Persdotter f.1825-02-22 V.V.
Kom från Viks Västergård 1853.
Sista boende : Olof Olssons änka Kerstin Olsdotter f.1818-12-13
vid Kåsta Uppgård, d.1897-09-07.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-12. Uppdat. 2006-07-25.